Занг аз ҳисоби дуст

Тасвир

 
Хизматрасонии «Занг аз хисоби дустатон» ба Шумо имкони занг задан ва кабул кардани зангро бо суратхисоби сифр аз хисоби зангзананда ё тарафи сеюм, масалан, аз хисоби дустатон, хешовандонатон, раис ва гайра имкон медихад. Таксимоти пардохт метавонад 50% ба 50% ё 100% бошад. Лекин система бояд рухсатро пешаки аз дусти Шумо ё хешатон оиди занг-сухбати Шумо аз хисоби у кабул намояд.

Имкониятхои хизматрасони:

 
 • 1. Мукаррар кардани чадвали амали хизматрасонии шабонарузи, хафтаи ва мархилави
  2. Тарзхои гуногуни пардохти занг (50%, 100%)
  3. Занг задан ба самтхои гуногун аз хисоби шахси сеюм
  4. Махдуд кардани дарозии занг (дар дакикахо)
  5. Махдуд кардани микдори занг
Хисобкунии хизматрасони  
Пардохтхои яквакта
бе назардошти аксиз (5%) ва ААИ (18%)
бо назардошти аксиз (5%) ва ААИ (18%)
Пайвастшави
2,8249
3,50
Пардохти мохона
0
Нарххо бо сомони нишон дода шудаанд.

Пайваст/хомуш кардани хизматрасони

 
 • Ба воситаи USSD:

  Пайваст кардани хизматрасони  - *2004#91#
  Хомуш кардани хизматрасони - *2004#90#
  Тафтиш кардани холати хизматрасони - *2004#9*#

 • Ба воситаи ИСУУ:

 • Гузаред ба истинод https://iscs.babilon-m.tj
 • Раками худ, паролро гирифта, тугмаи «Вход в систему»-ро пахш кунед
 • Моддаи меню «Изменение списка услуг» («Иваз кардани руихати хизматрасонихо»)-ро интихоб кунед
 • Дар руихати хизматрасонихо IN Share Call-ро ёбед
 • Ишораи «+»-ро, ки аз тарафи чапи номи хизматрасони аст, пахш кунед.

Ба воситаи шуъбаи муштариён

Занг аз хисоби шахсе, ки ба у занг мезанед?

Агар Шумо хохед, ки занг аз хисоби шахсе бошад, ки ба у зангзадани хастед, 100% пардохт шавад, дар ин маврид 9000*ва раками тарафи мукобилро гирифтан лозим аст, масалан (9000*616161 ОК). Дар дисплеи телефони шахсе, ки Шумо ба он занг мезанед, раками Шумо-панчара-100, масалан (918615211#100) намоён мешавад. Агар аз тарафи мукобил ба занг чавоб дода шавад, маълум мегардад, ки муштари ба пардохт кардани занги мазкур рози аст.

Агар Шумо хохед, ки занг аз тарафи мукобил 50% пардохт карда шавад, дар ин маврид 9000*ва раками тарафи мукобилро гирифтан лозим аст, масалан (9000*616161 ОК). Дар дисплеи телефони шахсе, ки Шумо ба он занг мезанед, раками Шумо-панчара-50, масалан (918615211#50) намоён мешавад. Агар аз тарафи мукобил ба занг чавоб дода шавад, маълум мегардад, ки муштари ба пардохт кардани занги мазкур рози аст.

Занг аз хисоби шахси сеюм

Аввал ба Шумо сохтани префикс (9002-9009) лозим аст, ки дар он чо Шумо муштарии муайянро маблаггузор мукаррар менамоед. Префикс ба воситаи SMS-хабар сохта мешавад, масалан: SP 9002* 616161 100 (ё 50) ва ба раками 2013 равона карда мешавад.
     Ба Шумо SMS-хабар бо матни «Фармоиши SP амал мекунад. Префикс 9002*: маблаггузор 918 616161, 100%» меояд (яъне, маблаггузори Шумо 918 616161 бо префикси 9002 мебошад).
     Баъдан Шумо бо префикси мукарраршуда занг занед, масалан: 9002*628868 ва ОК-ро пахш кунед. Баъд аз гирифтани ракам амалгар мегуяд: «Дархост барои пардохти занг равона шуд, SMS-хабарро бо натичааш интизор бошед».
     Ба маблаггузор SMS-хабар бо матни: «918615211 пардохти 100% арзиши зангро ба раками 918628868 хохиш мекунад, 1 - пардохт карда шавад, 7 - хама вакт пардохт карда шавад, 3 - манъ карда шавад, 9 - хама вакт манъ карда шавад» меояд.
     Баъд аз хондани хабар маблаггузорро лозим аст, ки моддаи «Ответить»-ро пахш карда, раками тарзи интихобшударо ба ракаме, ки аз он SMS-хабар омадааст, равона кунад.
1 - пардохт карда шавад (ин дастур дар давоми 1 соат амал мекунад).
7 - хама вакт пардохт карда шавад (дар ин маврид дастур танхо барои як ракам сохта мешавад, ки шабонарузи амал мекунад ва хангоми занг чихати маблаги пардохти чудокарда ба муштари дархост намеояд, балки дархол занг меояд).
3 - манъ карда шавад (дастури мазкур танхо ба занги равон дахл дорад).
9 - хама вакт манъ карда шавад (дастуре сохта мешавад, ки аз тарафи мукобил кабул кардани занги даромадро бо маблаги чудошуда аз раками мазкур рухсат намедихад ва хама вакт амал мекунад).
     Баъдан ба Шумо SMS-хабар бо матни (вобаста аз чавоби интихобкардаи маблаггузор) меояд:
1 - занг ба 628868 100% аз хисоби 615211 мумкин аст то 01:52 (яъне, дар давоми 1 соат танхо як занг мумкин аст).
7 - занг ба 628868 100% аз хисоби 615211 мумкин аст (дар ин холат ба маблаггузор чавоб меояд: ба муштарии 918615211 занг задан ба 918628868 100% аз хисоби Шумо мумкин аст).
3 - занг ба 628868 100% аз хисоби 615211 манъ аст.
9 - занг ба 628868 100% аз хисоби 615211 манъ аст (дар ин холат ба маблаггузор чавоб меояд: ба муштарии 918615211 занг задан ба 918628868 100% аз хисоби Шумо манъ аст).
     Хангоми омадани SMS-хабар оиди рухсати пардохт барои занг задан аз хисоби мукобил ба Шумо аз сари нав гирифтани ракам бо префикс зарур меояд.


Хамохангсозии префиксхо ба воситаи SMS

*Хама хабархоро ба раками 2013 равона кардан лозим аст
Формати фармоиш Тавсир Мисол
SP <префикс*> <раками маблаггузор> <тарзи пардохт> <префикс> - хама гуна ишора аз диапазони 9002-9009, <раками маблаггузор> - раками муштарие, ки ба у дархости пардохти занг меояд.
<тарзи пардохт> - 50% ё 100%. Агар тарзи пардохт ишора нашуда бошад, дар ин маврид 100% хисоб карда мешавад.
SP як чои холи 9002* як чои холи 616161 як чои холи 100
SP як чои холи 9003* як чои холи 616161 як чои холи 100
Баъд аз он ки муштирии аз хисоби маблаггузор занг зананда ба худ префикс мукаррар кард, дар ин маврид маблаггузори (шахси сеюм) ба пардохт кардани занг рози бояд дастури пардохтро барои худ муайян намояд.

Хамохангсозии дастури пардохт бо ёрии SMS

1. *Хама хабархоро ба раками 2013 равона кардан лозим аст.
2. *Дастури пардохтеро, ки ба воситаи ИСУУ сохта шудааст, тавассути SMS ислох кардан мумкин нест.
3. *Ба дастуре, ки ба воситаи SMS сохта шудааст, тавассути ИСУУ ислох даровардан мумкин аст.
Амал Формати фармоиш Тавсир Мисол
Хамохангсозии дастури пардохти зангхое, ки ба раками(хои) муайян аз хисоби Шумо занг зада мешаванд AT 100 <Раками1> TO <Раками2>

AT 50 <Раками1> TO <Раками2>

AT 100 <Раками1> TO <Раками2> <маска>

AT 50 <Раками1> TO <маска>


Дар мантни хабар AT як чои холи 100 (ё 50) Раками1 як чои холи TO як чои холи Раками2 -ро гиред ва ба раками 2013 равона кунед, ки  дар он Раками1 - ин раками муштариест, ки  хохиши аз раками Шумо занг заданро дорад ва Раками2 - ин ракам ё ракамхои телефоние, ки муштари (Раками1) аз хисоби Шумо ба онхо занг мезанад ва Никоб (Маска) - ин ракамхо ё кисми ракамхое, ки бо рамзи * махсус ишора шудаанд (микдори гуногуни хар гуна адад) ва ? (аломати савол) - (якто хар гуна адад) ба онхо аз хисоби Шумо занг зада мешаванд. Масалан, никоб - 992918* ё 992918?????? (хатман бо коди ЧТ) - маънои тамоман хама ракамхои Вавилон-Мобайл мебошад.

*Агар Шумо ба пардохти 100%-и зангхо рози бошед, дар ин маврид Шумо ба 50% хам рози хастед.


AT 100 992918xxxxxx 992917xxxxxx
Хамохангсозии раъд кардани пардохти зангхо ба дигар ракамхо аз хисоби Шумо AT B100 <Раками1> TO <Раками2>

AT B50 <Раками1> TO <Раками2>

AT B100 <Раками1> TO <Раками2> <маска>

AT B50 <Раками1> TO <маска>


Дар матни хабар AT як чои холи B100 (ё 50) як чои холи Раками1 як чои холи TO як чои холи Раками2 ва/ё як чои холи Никоб-ро (Маска) гиред ва ба раками 2013 равона кунед, ки дар он Раками1 - раками муштари ба ки Шумо занг заданро аз хисобатон манъ кардани хастед, Раками2 - ин ракам ё ракамхои телефоние, ки ба онхо занг заданро ба Раками1аз хисобатон манъ кардани хастед ва никоб ин ракамхо ё кисми ракамхо, ки бо рамзи * махсус ишора шудаанд (микдори гуногуни хар гуна адад) ва ? (аломати савол) - (якто хар гуна адад) ба онхо аз хисоби Шумо занг задан манъ аст. Масалан, никоб - 992918* ё 992918?????? (хатман бо коди ЧТ) - маънои тамоман хама ракамхои Вавилон-Мобайл мебошад.
AT B50 992918xxxxxx TO 99293xxxxxxx
Хамохангсозии раъд кардани пардохти зангхо ба раками Шумо AM B100 <Раками1>

AM B50 <Раками1>

AM B100 FROMALL

AM B50 FROMALL

Дар матни ракам AM як чои холи B100 як чои холи Раками1-ро гиред ва ба раками 2013 равона кунед, ки дар он Раками1 - ин ракам ё раками муштариёне, ки Шумо ба онхо занг заданро аз хисобатон манъ кардаги хастед, FROMALL - ба хама муштариён аз хисобатон занг заданро манъ мекунед.

*Агар Шумо ба пардохти 100%-и зангхо рози набошед, дар ин маврид Шумо ба 50% хам рози нестед.
AM B100 992918xxxxxx
Тоза кардани хамохангсозии коидахои хамагуна пардохт DT 100 <Раками1> TO (ё ALL) <Раками2>

DT 50 <Раками1> TO (ё ALL) <Раками2>

DT 100 <Раками1> TO (ё ALL) <Раками2> <маска>

DT 50 <Раками1> TO (ё ALL) <Раками2> <маска>

Дар мантни хабар DT як чои холи 100 (ё 50) як чои холи Раками1 як чои холи TO (ё ALL) як чои холи Раками2 як чои холи Никоб-ро гиред ва ба раками 2013 равона кунед, ки дар он Раками1 - ин раками муштариест, ки аз хисоби Шумо занг задааст, Раками2 - ин ракам ё ракамхои телефоние, ки ба онхо муштари аз хисоби Шумо занг задааст, ALL - тоза кардани хама зангхои ичозат додашуда барои хама зангхо ва никоб - ин ракамхо ё кисми ракамхое, ки бо рамзи * махсус ишора шудаанд (микдори гуногуни хар гуна адад) ва ? (аломати савол) - (якто хар гуна адад) ба онхо аз хисоби Шумо занг зада шудаанд.

Масалан, никоб - 992918* ё 992918?????? (хатман бо коди ЧТ) - маънои хама ракамхои Вавилон-Мобайл мебошад. 
DT 100 992918xxxxxx TO 99237xxxxxxx
Тоза кардани хамохангсозии коидаи раъд кардани пардохт DT B <Раками1> TO <Раками2>

DT B50 <Раками1> TO <Раками2>

DT B100 <Раками1> TO <Раками2> <маска>

DT B50 <Раками1> TO <маска>

Дар мантни хабар DT як чои холи B100 (ё 50) як чои холи Раками1як чои холи TO як чои холи Раками2 ва/ё як чои холи Никоб-ро гиред ва ба раками 2013 равона кунед, ки дар он Раками1- ин раками муштариест, ки Шумо аз хисобатон занг заданро манъ кардаед, Раками2 - ракам ё ракамхои телефоние, ки ба онхо занг заданро аз хисобатон манъ кардаед ва никоб - ин ракамхо ё кисми ракамхое, ки бо рамзи * махсус  ишора шудаанд (микдори гуногуни хар гуна адад) ва ? (аломати савол) - (якто хар гуна адад) ба онхо аз хисоби Шумо занг задан манъ аст.

Масалан, никоб - 992918* ё 992918?????? (хатман бо коди ЧТ) - маънои хама ракамхои Вавилон-Мобайл мебошад.
DT B50 992918xxxxxx TO 992917xxxxxx
Аз назаргузаронии руихати ракамхо (никобхо)-е, ки ба онхо занг заданро Шумо метавонед пардохт кунед LT 100 <Раками1>

LT 50 <Раками1>

LT B100 <Раками1>

LT B50 <Раками1>


Дар матни хабар LT як чои холи 100 (ё 50) як чои холи Раками1-ро гиред, ки дар он  Раками1 - ин раками муштариест, ки аз хисоби Шумо занг мезанад. LT B50 992918xxxxxx

Идоракунии хизматрасони ба воситаи ИСУУ

 1. Гузаред ба истинод: http://iscs.babilon-m.com
 2. Моддаи меню «Правила оплаты звонков» («Коидаи пардохти зангхо»)-ро интихоб кунед, сахифа бо тасвири мухтасар кушода мешавад, ки дар он истинодхо барои сохтани префикси зангхо, сохтани дастури нави пардохт, таърихи бо дастури пардохт кор карданро дарёфт намудан мумкин аст.
 3. Агар муштари аллакай дастури пардохти зангхоро сохта бошад, дар ин маврид чадвале намоён мегардад, ки дорои номгуи дастурхо (истинод барои ислох кардани дастурхо), параметри дастурхо, чадвали амал кардани дастурхо (истинод барои ислох кардани чадвал) мебошад.
Амал Тавсир
Сохтани дастури нави пардохти зангхо

Барои сохтани дастури нави пардохти зангхо лозим аст: сахифаи «Создать новый фильтр» («Сохтани филтри нав»)-ро кушоед => параметри филтри навро дохил кунед (номи филтр, руихати ракамхои филтршаванда, амал, афзалият) => баъд аз дохил намудани параметрхои нави дастури такозошуда тугмаи «Создать фильтр» («Сохтани филтр)-ро пахш кунед.
Агар параметри дастурхо гузаронида шуда бошад ё нодуруст дохил карда шуда бошад,  дар ин маврид хабар бо тасвири хатогии дохил кардашуда намоён мегардад.

Агар параметрхо дуруст дохил карда шуда бошанд, дар ин маврид ба дигар сахифаи «Редактирование расписания» («Тахрири чадвал») гузаред, бо таркиботи дохилкунии чадвали нав ва фехристе, ки он мархила, вакт, рузхои хафтаи амал кардани чадвал, инчунин истинод барои тоза кардани чадвалро дорад.
Ислох кардани дастури пардохти зангхо Барои ислох кардани дастури пардохт зарур аст: ба истиноде, ки дастури пардохти зангхоро талаб мекунад, яъне ба сахифаи «Правила оплаты звонков» («Дастури пардохти зангхо») дохил шавед => параметрхои навро барои дастур дохил кунед ва тугмаи «Изменить правило» («Тагйир додани дастур»)-ро пахш намоед.
Аз назар гузаронидан, илова ва тоза кардани чадвали дастури пардохти зангхо Барои азназаргузаронии чадвали дастури пардохти зангхо лозим аст: ба истиноди чадвали талабкардаи дастури пардохти зангхо дар сахифаи «Правила оплаты звонков» («Дастури пардохти зангхо») дароед. Барои илова кардани чадвали дастури пардохти зангхо лозим аст: ба сахифаи «Расписание правила» («Чадвали дастур») даромада, параметрхои чадвали талабшударо ишора кунед ва тугмаи «Добавить расписание» («Илова кардани чадвал»)-ро интихоб кунед. Барои тоза кардани чадвали дастури пардохти зангхо зарур аст: ба сахифаи  «Расписание правила» («Чадвали дастурхо») даромада, пункти  тоза карданро интихоб кунед, ки ру ба руи филтри талабшуда чойгир аст.
Тоза кардани дастури пардохти зангхо Барои тоза кардани дастури пардохти зангхо лозим аст: ба истиноди талабкардаи коидаи пардохти зангхо дар сахифаи «Правила оплаты звонков» («Дастури пардохти зангхо») => даромада, тугмаи «Удалить»-ро пахш кунед.
Префиксхо барои зангхо, таъин кардани префикси нав, тоза кардани префикс

Барои таъин кардани префикси нав лозим аст: моддаи «Префиксы для звонков» («Префиксхо барои зангхо»), ки дар сахифаи «Правила оплаты звонков» («Дастури пардохти зангхо») чойгир аст, интихоб кунед => Параметрхои префикси талабшударо ишора кунед ва тугмаи «Назначить префикс»-ро пахш намоед.

Барои тоза кардани префикси нав лозим аст: ба сахифаи «Префиксы для звонков» («Префиксхо барои зангхо») даромада, дар чадвали префиксхо префикси тозакарданиатонро интихоб кунед

Ҳангоми пайдо шудани саволҳои иловагӣ, Шумо метавонед ба хадамоти маълумотдиҳи иттилоотии ширкат ба рақамҳои: ‎‎918 61-61-61 занг занед.

Бозпас ба рӯйхат